Alternatif Egitim

Alternatif Eğitimler şimdilik Cumartesi ve Pazar olmak üzere haftada ikigün yapılabilmektedir.

Alternatif Eğitim derslerinde:

 

  • Türk tarihi
  • İslam Tarihi
  • İslam’da İlim
  • Örnek Şahsiyetler
  • Peygamberler Tarihi
  • Hadis-i Şerifler

ders olarak işlenmektedir.

 

Ayrıca değerlerimiz istikametinde şekillenmiş olan ve çocuklarımızın yetişmesinde çok büyük bir bilgi kaynağı olduğuna inandığımız

 

  • Bilmeceler
  • Maniler
  • Masallar
  • Hikayeler

öğretilmekte, anlatılmaktadır.

 

Dini-milli bayramların hazırlık çalışmaları yaptırılarak, yaşanarak öğrenimi sağlanmaktadır.

 

Alternatif Eğitim’de Nelere Dikkat Edilmekte ?

- Tahtası olan 20-25 çocuk alacak kadar iki sınıflardan oluşmaktadır.

- Çocuklar (eğer gerek duyulursa) yaş gruplarına göre ikiye ayrılmalı ve seviyelerine göre ders hazırlanmaktadır.

- Hergün en az iki eğitimci görev başında bulunmaktadır.

- Her ders için oyunlar seçilip önceden ayarlanmaktadır.

- Ders süresi çocukların kapasitesine göre ayarlanmaktadır.

- 6-9 yaş grubuna en fazla 20 dakika ders verilmeli; geri kalan sürede oyun oynatılmaktadır.

Bunların Hayal gücünü geliştiren, - Okuma-yazma becerilerini geliştiren oyunlar olması önemlidir.

- Aylık konular eğitimciler tarafından belirlenmektedir.

- Konulara göre kaynak temin ve tesbit edilmektedir.

- Kaynak seçiminde doğru kitap seçimine dikkat edilmektedir. (Pedogojik kitaplar)

- Mümkünse erkek çocuklar için erkek eğitimci tercih edilmektedir.

- Eğitimciler arasından eğitim sorumlusu seçilmektedir.

- Her dersin protokolü tutulmaktadır.

- Alternatif Eğitim dosyası hazırlanmalı, çocuklar hakkındaki bilgiler bu dosyaya eklenmektedir.

- Eğitim serbest olmasına rağmen, düzenli katılım için yoklama yapılmaktadır.

- Düzenli katılmayanlara derse almama gibi hafif cezalar verilmektedir.

- Eğitimci ile aileler arasında bağ oluşturulması için velilere bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

- Belli bir zaman sonra çocuklarla geziler düzenlenmeli, ailelerinde katılacakları piknikler organize edilmektedir.

- Bütün konular ATİB Merkezi Eğitim Başkanlığı AKEV Dershanesi Sorumlusu ile ortak bir çalışma içinde yürütülmektedir.

 

Niçin Alternatif Eğitim?

Tüm dünyada ideolojik güçler ”dünya devleti” olma çaba ve gayreti içerisinde iken biz, ”Batı Avrupa Müslüman Türkleri”nin çabası eriyip yok olmama, maddi-manevi varlığımızı, kimlik ve şahsiyetimizi kurtarma çabasıdır. Bu ülkelerde çocuk ve gençlikle ilgili meseleler bu büyük davanın, yani medeniyet mücadelemizin kalbini ve hareket noktasını teşkil etmektedir. Sözkonusu çocuklar maalesef anadilini bilmeyen, parçalanmış ailelerden gelen, suç oranı hızla yükselen ve milli-manevi değerlerden yoksun, inanç ve kültür değerlerinden bihaber, entegrasyon denilerek asimile edilmek istendiği yetkililerce itiraf edilen bizim çocuklarımızdır. Kısacası her zaman olduğu gibi yarının da en mühim meselesi olan eğitim, bütün dünyada, gündemdeki yerini koruyacaktır. Eğitim meselesi biz ”Avrupa Türkleri” için de geleceğimiz açısından üzerinde ciddi olarak durulması gereken konuların başında gelmektedir. Biz ATİB olarak, inanç ve kültür değerlerimizin genç nesillere aktarılması yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olacağı inancıyla ”AKEV Dershaneleri- Alternatif Eğitim” çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız.

 

Alternatif Eğitim Nedir?

Avrupa ülkelerinde doğmuş ve kendilerinden her alanda farklı bir kültür ve eğitim sistemi içinde yetişmiş ve hala yetişmekte olan çocuklarımız burada standartlara göre iyi (okuluna göre değişebilir) bir öğrenim alma imkanına sahiptirler. Fakat buradaki önemli nokta bizim, çocuklarımızın mevcut eğitimcilerden aldıkları eğitimi kontrol etmemiz gerektiğidir. Bizim, çocuklarımızı iyi öğretim pahasına bizden ve bizim için önemli olan değerlerden uzaklaşmalarına izin vermememiz gerektiğidir. Biz kimliksiz, kişiliksiz; pısırık veya saldırgan nesiller istemiyoruz. Bunun yaşanmaması için geleceğimiz olan çocuklarımıza kendi inanç ve kültür zenginliklerimizi aktarmamız kaçınılmazdır. Avrupa eğitim sistemi bizim eksikliğimizden ve zaaflarımızdan yararlanarak başarılı bir şekilde kendi değerlerini çocuklarımıza aşılamaya çalışmaktadır. Çocuklarımız kendi anadillerini bilmemekte ve bu durum onların içinde güven duygusunun oluşmamasına sebep olmaktadır. Tarih şuurundan yoksun, kendi geçmişinden bîhaber, geleceğinden bigâne günü yaşamaya çalışan sürüler oluşmaktadır ki; bu yarınlarda her iki toplum ve kültür içinde tehlike arz etmektedir. Bu şartlar çoğu zaman çocuklarımızı, Ev’de de malesef alternatif bir eğitim göremedikleri için, okullarda anlatılan dünya karşısında aşağılık kompleksine girme tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor. Çocuklarımızın karakterli, kimlik ve kişilik sahibi, şuurlu ve çevresine yararlı insanlar olarak yetişebilmeleri için, onlar yıllardır ihmal ettiğimiz kendi özdeğerlerimizi yeniden vermemiz, kendi değerlerinin en az onlarınki kadar köklü ve önemli olduğunu anlamalarını sağlamamız ve zamanla asıl gayelerine ulaştırmamız lazımdır. Çocuklarımızı bu kimliğe ulaştırmak tabiki eğitimden geçer, alternatif bir eğitimden. Bu alternatif sadece yabancı okullara bir alternatif değildir. Aynı zamanda çoğu zaman tek yönlü kalan Kur’an kurslarına da bir alternatif teşkil etmelidir.

 

ATİB – AKEV Dershanesi – Alternatif Eğitim

programını bu gaye istikametinde şekillendiriyoruz ve onlara en basitinden insanlararası ilişkiden tarih derslerine kadar bilgiler vermeye çalışıyoruz. Gayret bizim vazifemiz, netice takdirin bileceği iştir. Taşı delen, damlaların gücü değil sürekliliğidir !